CNTT4A2 COMMUNITY

Thảo luận học tập


You are not connected. Please login or register

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

on 23/7/2011, 1:27 pm
avatar
avatar

Gửi toàn bộ các Bạn Tin 4A2!!!
Lịch học chính trị bắt đầu từ ngày 01/08/2011. Tuy nhiên lớp chúng ta có lịch học vào chiều thứ 4 tức là chiều ngày 3.8
Các Bạn chú ý lên học đúng thời gian quy định.
Hẹn gặp lại cả lớp...

Moniter
http://vn.360plus.yahoo.com/tranduyen_2006

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Real_life
on 23/7/2011, 1:39 pm
avatar
avatar

Chứng nhận :
ĐÃ CHUẨN BỊ TÂM LÝ


🇮🇹

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 23/7/2011, 7:15 pm
avatar
avatar

Ice.Tea đã viết:Chứng nhận :
ĐÃ CHUẨN BỊ TÂM LÝ


🇮🇹

:;lh:

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MurSmile
on 28/7/2011, 10:17 am
avatar
avatar

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Số:........../TB-ĐHKTKTCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày.......... tháng ........... năm 2011

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
"TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV" NĂM HỌC 2011 - 2012


Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường về việc triển khai “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2011 - 2012. Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch và nội dung cụ thể như sau:
A . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
I. Mục đích:
Thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” nhằm:
1. Quán triệt HSSV nắm vững những Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện tốt công tác HSSV trong năm học 2010 - 2011.
2. Giáo dục HSSV phấn đấu học tập và rèn luyện hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
3. Giúp cho HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đất nước hiện nay; những thời cơ và thách thức khi đất nước bước vào hội nhập thế giới và khu vực; những quy định về công tác HSSV của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 để góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của người HSSV.
II. Yêu cầu:
Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khoá, cuối khoá và đầu năm học 2011 - 2012 phải được thực hiện nghiêm túc, nội dung thiết thực, bám sát với tình hình thực tế. Kết thúc các đợt học tập phải có kiểm tra và đánh giá kết quả.
B. NỘI DUNG HỌC TẬP:
I. Đợt 1: Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học
* Đối tượng: Sinh viên đại học khoá 2, khoá 3, khoá 4; cao đẳng khoá 18, khoá 19 và học sinh trung cấp chuyên nghiệp khoá 53
* Thời gian học tập: trong tuần từ ngày 01/08/2011 đến ngày 07/08/2011.
* Nội dung học tập gồm:
1. Học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở, liên hệ với ngành giáo dục địa phương và phạm vi cả nước.
2. Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua.
3. Tiếp tục triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.
4. Đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế về công tác HSSV; Quy chế công tác HSSV nội trú, ngoại trú; Quy chế đánh giá điểm rèn luyện; Quy định xét học bổng KKHT; Quy định về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, chủ trưởng về tín dụng đào tạo đối với HSSV; các văn bản quy định khác đối với HSSV trong năm học 2010 - 2011 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm học 2011 - 2012.
5. Hướng dẫn HSSV tìm hiểu các tài liệu học tập, tổ chức thảo luận và giải đáp thắc mắc của HSSV về các vấn đề có liên quan.
6. Đánh giá thực hiện các nội dung về Quy chế đào tạo đối với HSSV (Quy chế 43 đối với các lớp đại học đào tạo theo tín chỉ, Quy chế 25 đối với các lớp đào tạo cao đẳng hệ chính quy và Quy chế 40 đối với đào tạo TCCN) năm học 2010 - 2011 và phổ biến kế hoạch học tập năm học 2011 - 2012.
7. Giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Công tác giáo dục định hướng cho HSSV tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập để đáp ứng nhu cầu của xã hội và công tác đào tạo theo học chế tín chỉ.
8. Đánh giá việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2010 - 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.
9. Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đảm bảo an ninh chính trị trong trường học, các nội dung về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; giáo dục an toàn giao thông…năm học 2010 - 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.
10. Đánh giá rút kinh nghiệm công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và các hoạt động xây dựng kỷ cương, nề nếp, các hoạt động văn hoá, văn nghệ hưởng ứng có hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” trong trường học. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.
11. Đánh giá rút kinh nghiệm công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; kết quả phong trào “HSSV tình nguyện” năm học 2010 - 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.
II. Đợt 2: Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khoá học
* Đối tượng: Sinh viên đại học khoá 5, cao đẳng khoá 20 và học sinh TCCN khoá 54 tuyển sinh năm học 2011 - 2012.
* Thời gian học tập 01 tuần: Dự kiến vào tháng 09 &10/2011.
* Nội dung học tập gồm:
1. Giới thiệu về truyền thống và quá trình phát triển của Nhà trường.
2. Học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở, liên hệ với ngành giáo dục địa phương và phạm vi cả nước.
3. Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua.
4. Triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm của học sinh sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
5. Học tập Quy chế về công tác HSSV; Quy chế công tác HSSV nội trú, ngoại trú; Quy chế đánh giá điểm rèn luyện; Quy định xét học bổng KKHT; Quy định về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, chủ trưởng về tín dụng đào tạo đối với HSSV; các văn bản quy định khác đối với HSSV.
6. Hướng dẫn HSSV tìm hiểu các tài liệu học tập, tổ chức thảo luận và giải đáp thắc mắc của HSSV về các vấn đề có liên quan.
7. Học tập các nội dung về Quy chế đào tạo đối với HSSV (Quy chế 43 đối với các lớp đại học đào tạo theo tín chỉ, Quy chế 25 đối với các lớp đào tạo cao đẳng hệ chính quy và Quy chế 40 đối với đào tạo TCCN) và phổ biến kế hoạch học tập năm học 2011 - 2012.
8. Giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Công tác giáo dục định hướng cho HSSV tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập để đáp ứng nhu cầu của xã hội và công tác đào tạo theo học chế tín chỉ.
9. Học tập những nội dung cơ bản trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trong trường học, các nội dung về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; giáo dục an toàn giao thông….
10. Học tập những nội dung cơ bản trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và các hoạt động xây dựng kỷ cương, nề nếp, các hoạt động văn hoá, văn nghệ hưởng ứng có hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” trong trường học. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.
11. Triển khai nội dung công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; phong trào “HSSV tình nguyện” và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.
Ghi chú:
- Ngoài các nội dung trên, đợt học tập thứ 2 sẽ được bổ sung các nội dung mới khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Riêng các lớp HSSV đặc thù nhập học vào các thời điểm khác, Phòng Công tác HSSV phối hợp với các Phòng chức năng, Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với thời gian nhập học theo các nội dung trên.
- Đối với các lớp học tại các đơn vị LKĐT của nhà trường, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ chủ động triển khai các nội dung học tập theo thông báo; kết thúc đợt học tập, các đơn vị chuyển kết quả đánh giá về Trường qua Phòng Công tác HSSV.
III. Đợt 3: Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khoá học
* Đối tượng là sinh viên đại học khóa 1, cao đẳng khoá 17 và học sinh TCCN khoá 52 hoàn thành khoá học ra trường.
* Thời gian học tập 02 ngày: Dự kiến vào trung tuần tháng 08&09/2011.
* Nội dung học tập gồm:
1. Học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở, liên hệ với ngành giáo dục địa phương và phạm vi cả nước.
2. Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua.
3. Tiếp tục triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.
4. Giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Công tác giáo dục định hướng cho HSSV tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập để đáp ứng nhu cầu của xã hội.
5. Thông báo kế hoạch đào tạo liên thông và một số nội dung khác có liên quan đến HSSV trước khi ra trường.
6. Phối hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để tư vấn giới thiệu việc làm.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Hiệu trưởng Nhà trường trực tiếp chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” và ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tiểu ban thực hiện và phân công nhiệm vụ đối với các đơn vị có liên quan để phối hợp triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
I. BAN CHỈ ĐẠO:
1. Đ/c Phạm Ngọc Anh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng - Trưởng ban,
2. Đ/c Phạm Hữu Đức Dục, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Phó trưởng ban,
3. Đ/c Phan Thị Cảnh, Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng ban thường trực,
4. Đ/c Trần Đức Cân, Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng ban,
5. Đ/c Phạm Văn Thịnh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Ủy viên,
6. Đ/c Đặng Thị Minh Hải, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Hà Nội - Uỷ viên.
7. Đ/c Trần Đức Hiển, Trưởng phòng Hành chính Quản trị - Uỷ viên,
8. Đ/c Nguyễn Ngọc Khương, Trưởng phòng Công tác HSSV - Ủy viên,
9. Đ/c Trần Hoàng Long, Trưởng phòng Đào tạo - Uỷ viên,
10. Đ/c Đoàn Văn Đại, Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng phòng ĐBCL - Uỷ viên,
11. Đ/c Vũ Hồng Thanh, Chủ tịch Hội sinh viên - Uỷ viên,
12. Đ/c Võ Thị Dương, Trưởng Bộ môn Mác-Lênin - Uỷ viên.
12. Các đ/c đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên kết đào tạo - Uỷ viên.
II. TIỂU BAN THỰC HIỆN:
* Tại cơ sở Hà Nội :
1. Đ/c Lê Mạnh Thắng, Phó trưởng Phòng Công tác HSSV - Trưởng tiểu ban,
2. Đ/c Phạm Văn Học, Phó trưởng Phòng Hành chính quản trị - Ủy viên,
3. Đ/c Trần Hồng Việt, Phó Bí thư Đoàn trường - Ủy viên,
4. Đ/c Bùi Quang Bảy, Chuyên viên Phòng Công tác HSSV - Ủy viên,
5. Đ/c Nguyễn Như Vĩnh, Chuyên viên Phòng Công tác HSSV - Ủy viên,
6. Đ/c Nguyễn Gia Phong, Chuyên viên Phòng Công tác HSSV - Ủy viên,
7. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Sâm, Chuyên viên phòng Đào tạo - Ủy viên,
8. Các cán bộ quản lý của các đơn vị LKĐT (do lãnh đạo các đơn vị LKĐT phân công).
* Tại cơ sở Nam Định:
1. Đ/c Trần Ngọc Ban, Phó Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng Phòng Công tác HSSV - Trưởng tiểu ban,
2. Đ/c Lại Thị Hoà, Phó trưởng Phòng Đào tạo - Ủy viên,
3. Đ/c Đinh Quốc Bình, Phó trưởng Bộ môn Mác-Lênin - Ủy viên,
4. Đ/c Nguyễn Đức Vượng, Chuyên viên Phòng Công tác HSSV - Ủy viên,
5. Đ/c Lê Việt Xô, Chuyên viên Phòng Công tác HSSV - Ủy viên,
6. Đ/c Trần Ngọc Huy, Chuyên viên Phòng Đào tạo - Ủy viên,
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ :
1. Phòng Công tác HSSV phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng HCQT, Bộ môn Mác-Lênin, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường và các Đơn vị liên kết đào tạo xây dựng nội dung giảng dạy và phân công cán bộ giáo viên triển khai thực hiện.
2. Phòng Đào tạo, Phòng HCQT phối hợp với Phòng Công tác HSSV bố trí, chuẩn bị giảng đường và các phương tiện cần thiết phục vụ các đợt học tập.
3. Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị kinh phí và hướng dẫn thủ tục tài chính để thực hiện thanh toán chế độ cho các đơn vị, các cá nhân tham gia thực hiện.
4. Các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng nội dung giảng dạy và bố trí cán bộ giảng dạy theo thông báo.
5. Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tham gia quản lý và hướng dẫn HSSV thực hiện.
“Tuần sinh hoạt công dân HSSV” là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011 - 2012. Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các đơn vị, các cá nhân được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện để các đợt học tập được thuận lợi, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Các đơn vị trong toàn trường,
- Các đơn vị liên kết đào tạo,
- Các lớp HSSV,
- Lưu VT, CTHSSV.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MurSmile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Quyền hạn của bạn:

      Bạn không có quyền trả lời bài viết