CNTT4A2 COMMUNITY

Thảo luận học tập


You are not connected. Please login or register

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

on 27/12/2010, 10:27 pm
avatar
avatar

bài ảo: viết chương trình làm toán với hình tròn bằng cách tạo menu sau :
1. Nhập bán kính (R) ,in ra chu vi (CV) và diện tích (DT)
2. nhập CV , in ra diện tích và bán kính
3. nhập diện tích,in ra chu vi và bán kính
4. thoátCode:
#include<iostream.h>
#include<iomanip.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<process.h>
#define pi 3.14
void bankinh();
void chuvi();
void dientich();
void main()
{
cout<<"              ~~~~*MENU*~~~~\n\n";
cout<<"1.Nhap ban kinh, tinh chu vi va dien tich\n";
cout<<"2.Nhap chu vi, tinh ban kinh va dien tich\n";
cout<<"3.Nhap dien tich, tinh ban kinh va chu vi\n";
cout<<"4.Thoat\n";
int i;
cout<<"Nhap bai toan can giai quyet :";cin>>i;
switch (i)
{
case 1: bankinh();break;
case 2: chuvi();break;
case 3: dientich();break;
case 4: exit(0);
default : cout<<"Khong co thao tac duoc chon\n";
}
getch();
}
void bankinh()
{
float bk,cv,dt;
cout<<"Nhap ban kinh = "; cin>>bk;
cout<<"Chu vi = "<<2*pi*bk<<endl;
cout<<"Dien tich = "<<pi*pow(bk,2)<<endl;
}
void chuvi()
{
float bk,cv,dt;
cout<<"Nhap chu vi = "; cin>>cv;
cout<<"Ban kinh = "<<cv/(2*pi)<<endl;
bk = cv/(2*pi);
cout<<"Dien tich = "<<pi*pow(bk,2)<<endl;
}
void dientich()
{
float bk,cv,dt;
cout<<"Nhap dien tich = "; cin>>dt;
cout<<"Ban kinh = "<<sqrt(dt/pi)<<endl;
bk = sqrt(dt/pi);
cout<<"Chu vi = "<<2*pi*bk<<endl;
}


:4788: ảo anh ạ ! 1h10p rồi !
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với continue ...........

      Quyền hạn của bạn:

      Bạn không có quyền trả lời bài viết