CNTT4A2 COMMUNITY

Thảo luận học tập


You are not connected. Please login or register

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

on 27/12/2010, 1:46 pm

Các bác giúp e 10 bài Pascal nay với....ngon lành cành đào e xin hậu tạ ;;) :sdgsid:

B1 : Viết chương trình nhập vào các số từ 1 đến 7 sau đó in ra thứ trong tuần ứng với con số đó (1:Chủ nhật , 2 :thứ 2)

B2:Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên dương.Hãy kiểm tra xem 3 số này có dung làm 3 cạnh của 1 tam giác được hay k (tổng 2 cạnh lớn hơn cạnh thứ 3). Nếu được thì kiểm tra xem tam giác này là tam giác gì ? (đều, cân,vuông hay bình thường )

B3 : Viết chương trình nhập vào nhiệt độ ngày hôm nay,máy sẽ hiện thong báo đề nghị bạn chon loại giải trí thích hợp.Ví dụ : Nếu dưới 20 độ thì ở nhà xem tivi , dưới 25 độ thì đi picnic , dưới 30 độ thì nên đi quất lâm , trên 30 độ thì đi Sapa/

B4 : Viết chương trình nhập vào 1 năm trong khoảng từ 1900 đến 2100. Kiểm tra xem năm đó có phải năm nhuận hay không ( năm nhuận là năm chia hết cho 4 và nếu năm đó chia hết cho 100 thì nó cũng phải chia hết cho 400 )

B5: viết chương trình nhâpj vào một ngày (d),tháng (m), năm (y) .kiểm tra xem ngày đó là ngày thứ mấy trong tuần .
Hướng dẫn : Tính A=d+2*m+(3*(m+1) div 5)+y+y div 4 + 1
Lấy A chia 7 dư bao nhiêu thì đó là ngày thứ mấy ( chủ nhật là 1)
Chú ý: tháng giêng phải đổi thành tháng 13 năm trc , tháng 2 đổi thành tháng 14 năm trc,các tháng còn lại ko thay đổi

B7: viet chuong trinh nhap 1 khoang thoi gian tinh theo giay va in ra gio,phut,giay
Vi du: nhap 250 giay in ra :4 phut ,10 giay

B8:viết chương trình cho biết giá trị thực x sau đó nếu bấm một trong các chữ cái S,C,T từ bàn phím thì máy sẽ cho ra sinx,cosx,tgx tương ứng


B9 : Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên . Kiểm tra xem số này có phải số chính phương không ?

B10 : Viết chương trình nhâp vào 1 số tự nhiên. Kiểm tra xem số này có phải số nguyên tố không


Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Cau3Moschino
on 27/12/2010, 1:49 pm

B9 : Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên . Kiểm tra xem số này có phải số chính phương không ?

B10 : Viết chương trình nhâp vào 1 số tự nhiên. Kiểm tra xem số này có phải số nguyên tố không

B11 : viết chương trình làm toán với hình tròn bằng cách tạo menu sau :
1. Nhập bán kính (R) ,in ra chu vi (CV) và diện tích (DT)
2. nhập CV , in ra diện tích và bán kính
3. nhập diện tích,in ra chu vi và bán kính
4. thoát

B12 : Viết chương trình giải phương trình bậc 4 trùng phương :
ax4 + bx2 + c =0

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Cau3Moschino
on 27/12/2010, 3:30 pm
avatar
avatar
ví dụ câu :iết chương trình nhập vào các số từ 1 đến 7 sau đó in ra thứ trong tuần ứng với con số đó (1:Chủ nhật , 2 :thứ 2) ----->> dùng lệnh switch .. case... la uke !

day la chuong trinh (C++):


Code:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
int thu;
cout<<"nhap so bat ki ( tu 1 -> 7) : ";cin>>thu;
switch (thu)
  {
  case 1:cout<<" hom nay la chu nhat";break;
  case 2:cout<<" hom nay la thu hai";break;
  case 3:cout<<" hom nay la thu ba";break;
  case 4:cout<<" hom nay la thu tu";break;
  case 5:cout<<" hom nay la thu nam";break;
  case 6:cout<<" hom nay la thu sau";break;
  case 7:cout<<" hom nay la thu bay";break;
  default:cout<<" ban nhap sai so khong co thu tuong ung voi so nay !";

  }

getch();
}

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 27/12/2010, 6:59 pm
avatar
avatar

bai 2 :Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên dương.Hãy kiểm tra xem 3 số này có dung làm 3 cạnh của 1 tam giác được hay k (tổng 2 cạnh lớn hơn cạnh thứ 3). Nếu được thì kiểm tra xem tam giác này là tam giác gì ? (đều, cân,vuông hay bình thường )
code:Code:
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
void main()
{
cout<<"Chuong Trinh Kiem Tra Tam Giac\n";
int a,b,c;
cout<<"Nhap Cac Canh Cua Ba Tam Giac";
cout<<"Canh a,b,c :\n ";
cin>>a>>b>>c;
if(a+b>c && b+c>a && a+c>b)
{
cout<<" Day La Tam Giac ";
if(a==b && b==c)
{
cout<<"Deu";

}
if(a==b || a==c || b==c)
{
cout<<"Can";

}
if((a*a+b*b==c*c) || (a*a+c*c==b*b) || (c*c+b*b==a*a))
{
cout<<"Vuong";

}
}
else
cout<<" Khong La Tam Giac";
}
:sdgsid:

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 27/12/2010, 7:20 pm
avatar
avatar

bài 3: Viết chương trình nhập vào nhiệt độ ngày hôm nay,máy sẽ hiện thong báo đề nghị bạn chon loại giải trí thích hợp.Ví dụ : Nếu dưới 20 độ thì ở nhà xem tivi , dưới 25 độ thì đi picnic , dưới 30 độ thì nên đi quất lâm , trên 30 độ thì đi Sapa/Code:
#include<iostream.h>
#include<iomanip.h>
#include<conio.h>
void main()
{
float nd;
cout<<" nhiet do hom nay la :";cin>>nd;
if (nd<=20)
cout<<" hom nay ban nen o nha xem tivi !! hihi ";
if  (nd>20 && nd<=25)
cout<<" hom nay ban nen di picnic ! hi";
if (nd>25 && nd<=30)
cout<<" hom nay ban nen di Quat Lam (mang theo Condom)! kaka";
if (nd>30)
cout<<" hom nay ban nen di SaPa !";
getch();

}
vkl ! :45eyey:

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 27/12/2010, 7:40 pm

zjttrick92 ơi đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng nhé .... cảm ơn nhưng mình cần Pascal cơ :D giúp với :x

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Cau3Moschino
on 27/12/2010, 7:42 pm
avatar
avatar

bai 4: Viết chương trình nhập vào 1 năm trong khoảng từ 1900 đến 2100. Kiểm tra xem năm đó có phải năm nhuận hay không ( năm nhuận là năm chia hết cho 4 và nếu năm đó chia hết cho 100 thì nó cũng phải chia hết cho 400 )


Code:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
int n;

cout<<" nhap vao nam can kiem tra :";cin>>n;
if (n>=1900 && n<=2100)
 {
 if (n%4==0 && n%100!=0||n%400==0)
 cout<<" nam "<<n<<" la nam nhuan !";
 else
 cout<<" nam"<<n<<" khong la nam nhuan !";
 }
else
cout<<"ban phai nhap nam trong khoang tu 1900->2100 ! hi";
getch();
}
:ty3yey:

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 27/12/2010, 8:09 pm
avatar
avatar

bai 5:viết chương trình nhâpj vào một ngày (d),tháng (m), năm (y) .kiểm tra xem ngày đó là ngày thứ mấy trong tuần .


Code:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()
{
int d,m,y,A,du;

cout<<" nhap ngay :";cin>>d;
cout<<" nhap thang :";cin>>m;
if (m==1) m=13;

 {if (m==2) m=14;
 
 cout<<" nhap nam :";cin>>y;
 A=d+2*m+(3*(m+1)/5)+y+(y/4)+1;
 du=A%7;
 if (du==1)
 cout<<" hom nay la chu nhat !";
 else
 cout<<" hom nay la thu "<<du<<" ! ";
 }

 getch();

}
:956785:

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 27/12/2010, 8:18 pm
avatar
avatar

bai 7:viet chuong trinh nhap 1 khoang thoi gian tinh theo giay va in ra gio,phut,giay


Code:
#include<iostream.h>
#include<iomanip.h>
#include<math.h>
void main()
{
int giay,p,g;
cout<<" Nhap so giay : ";cin>>giay;
p = giay/60;
g = p/60;
giay = giay%60;
cout<<g<<" gio "<<p<<" phut "<<giay<<" giay \n";
}

:7ertet:

mệt wa chưa ăn j`....hĩhix

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 27/12/2010, 8:54 pm
avatar
avatar

bai 9:
Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên . Kiểm tra xem số này có phải số chính phương không ?Code:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()
{
int m,n;
cout<<" nhap so can kiem tra :";cin>>n;
m=sqrt(n);
if (m*m==n)
cout<<n<<" la so chinh phuong ! ";
else
cout<<n<<" khong la so chinh phuong !";


 getch();
}

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 27/12/2010, 9:06 pm
avatar
avatar

bai 8:viết chương trình cho biết giá trị thực x sau đó nếu bấm một trong các chữ cái S,C,T từ bàn phím thì máy sẽ cho ra sinx,cosx,tgx tương ứng
Code:
#include<iostream.h>
#include<iomanip.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr;
float x;
int i;
char c;
cout<<"Nhap x = "; cin>>x;
cout<<"          MENU          \n";
cout<<"---------->><<------------\n";
cout<<"S. Tinh sinx \n";
cout<<"C. Tinh cosx \n";
cout<<"T. Tinh tgx \n\n";
lap:
cout<<"Nhap thao tac :";cin>>c;
i = int(c);
if (i!=83&&i!=67&&i!=84)
{
 cout<<"Moi ban chon lai \n";
  goto lap;
}
switch (i)
{
case 83: cout<<sin(x);break;
case 67: cout<<cos(x);break;
case 84: cout<<tan(x);break;
}
getch();
}

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 27/12/2010, 9:39 pm
avatar
avatar

bai 10:Viết chương trình nhâp vào 1 số tự nhiên. Kiểm tra xem số này có phải số nguyên tố không ?


Code:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int nguyento(int n)
{
if(n<2) return 0;
if(n==2) return 1;
int i=2;
while ((i<=(int)sqrt(n)) && (n%i!=0)) i++;
if(n%i!=0) return 1;
else return 0;
}
int main()
{
int n;
cout<<"n= "; cin>>n;
if (nguyento(n))
cout<<" la so nguyen to";
else
cout<<" ko la so nguyen to";
getch();

}

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 27/12/2010, 9:48 pm

Các pro chuyển sang pascal cho e với :((

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Cau3Moschino
on 27/12/2010, 9:55 pm
avatar
avatar

bai 12 :Viết chương trình giải phương trình bậc 4 trùng phương :
ax4 + bx2 + c =0 ?


Code:
#include <iostream.h>
#include <math.h>
void main()
{
   double a,b,c,delta,t,t1,t2;
   cout << "Nhap he so:\n ";
   cin >> a >> b >> c;
   if (a==0)
   {
      if (b==0)
      {
         if (c==0)
            cout << "vo so nghiem" << endl;
         else
            cout << "Vo nghiem" << endl;
      }
      else
      {
         t = -c/b;
         if (t<0)
            cout << "vo nghiem" << endl;
         else
            cout << "Nghiem : +-" << sqrt(t);
      }
   }
   else //a!=0
   {
      delta = (b*b) - 4*a*c;
      if (delta < 0) cout << "vo nghiem" << endl;
      else if (delta == 0)
      {
         t = -b/2/a;
         if (t<0) cout <<" vo nghiem"<< endl;
         else
            cout << "Nghiem: +-"<<sqrt(t);
      }
      else
      {
         t1 = (-b-sqrt(delta))/2/a;
         t2 = (-b+sqrt(delta))/2/a;
         if (t1<0 && t2<0) cout << "vo nghiem" << endl;
         else if (t1>=0 && t2 <0) cout << "nghiem la +-"<<sqrt(t1)<<endl;
         else if (t1<0 && t2>=0) cout << "nghiem la +-"<<sqrt(t2)<<endl;
         else cout << "Nghiem la -+"<< sqrt(t1) << " va " << "-+"<<sqrt(t2)<<endl;
      }
   }

}

:4yu:

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 3/8/2011, 8:04 am
avatar
avatar

Cau3Moschino đã viết: Các bác giúp e 10 bài Pascal nay với....ngon lành cành đào e xin hậu tạ ;;) :sdgsid:

B1 : Viết chương trình nhập vào các số từ 1 đến 7 sau đó in ra thứ trong tuần ứng với con số đó (1:Chủ nhật , 2 :thứ 2)

B2:Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên dương.Hãy kiểm tra xem 3 số này có dung làm 3 cạnh của 1 tam giác được hay k (tổng 2 cạnh lớn hơn cạnh thứ 3). Nếu được thì kiểm tra xem tam giác này là tam giác gì ? (đều, cân,vuông hay bình thường )

B3 : Viết chương trình nhập vào nhiệt độ ngày hôm nay,máy sẽ hiện thong báo đề nghị bạn chon loại giải trí thích hợp.Ví dụ : Nếu dưới 20 độ thì ở nhà xem tivi , dưới 25 độ thì đi picnic , dưới 30 độ thì nên đi quất lâm , trên 30 độ thì đi Sapa/

B4 : Viết chương trình nhập vào 1 năm trong khoảng từ 1900 đến 2100. Kiểm tra xem năm đó có phải năm nhuận hay không ( năm nhuận là năm chia hết cho 4 và nếu năm đó chia hết cho 100 thì nó cũng phải chia hết cho 400 )

B5: viết chương trình nhâpj vào một ngày (d),tháng (m), năm (y) .kiểm tra xem ngày đó là ngày thứ mấy trong tuần .
Hướng dẫn : Tính A=d+2*m+(3*(m+1) div 5)+y+y div 4 + 1
Lấy A chia 7 dư bao nhiêu thì đó là ngày thứ mấy ( chủ nhật là 1)
Chú ý: tháng giêng phải đổi thành tháng 13 năm trc , tháng 2 đổi thành tháng 14 năm trc,các tháng còn lại ko thay đổi

B7: viet chuong trinh nhap 1 khoang thoi gian tinh theo giay va in ra gio,phut,giay
Vi du: nhap 250 giay in ra :4 phut ,10 giay

B8:viết chương trình cho biết giá trị thực x sau đó nếu bấm một trong các chữ cái S,C,T từ bàn phím thì máy sẽ cho ra sinx,cosx,tgx tương ứng


B9 : Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên . Kiểm tra xem số này có phải số chính phương không ?

B10 : Viết chương trình nhâp vào 1 số tự nhiên. Kiểm tra xem số này có phải số nguyên tố không


bạn phải làm rồi thấy sai đâu up code lên cho mọi người xem mới sửa được cho bạn chứ, bạn làm vầy là nhờ làm hộ rồi, ko tốt đâu!
lần sau nhớ làm roài up code lên khi thấy sai nhé!
http://tin4a2uneti.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kienhl
on 3/8/2011, 8:53 am
avatar
avatar

:):

__________________________________
No Signal ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
http://manhtuan-leo.blogspot.com/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ice.Tea
on 18/8/2011, 1:24 pm
avatar
avatar

Mình thấy người đưa ra yêu cầu cũng khá lâu rồi, không hiểu có còn cần nữa không để anh em còn cơ hội ...chém gió. Nếu còn cần thì pm lại nhé.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà vungoc

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với GIUP EM MẤY BÀI PASCAL

      Quyền hạn của bạn:

      Bạn không có quyền trả lời bài viết